CẦN CÓ TƯỢNG ĐÀI

“Ôi! Tổ quốc vinh quang Tổ quốc ”  (Tố Hữu)

 Sáu mươi năm mới thuộc về ta       (1959-2019)

Thầy Park và những chàng áo đỏ      (U22)

Giữa Thủ đô cần có tượng đài 

Kinh phí – không cần chi ngân sách

Sẽ có cả triệu người chung tay 

Đó là việc – lo cho tương lai

Vì bóng đá cũng là dân tộc .

Đêm  10/12/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search