CẢM ĐỘNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

” MỚI NĂM GIỜ SÁNG HÔM NAY (1) 

ĐÃ THẤY ( TRÊN PHÂY ) CỤC CƯNG CỦA TÔI. (2) 

CÓ CẢ ” TƯỚNG MINH – EM TRAI ” (3) 

VÀ CÔ EM GÁI THÂN YÊU TUYỆT VỜI (4) 

BA NGƯỜI ( ĐỆ NHẤT ) THÂN THƯƠNG TÔI NHẤT 

THẤY TÔI SAY SƯA ( QUÊN TẤT ) TẬP THIỀN 

CẢ BA NGƯỜI ( CÙNG LÚC ) REO VUI LÊN 

CHUC PHÚC CHO ( ÔNG GIÀ ) NHIỀU CÁI NHẤT 

SỐNG KHOẺ, SỐNG VUI, SỐNG TRÊN TRĂM TUỔI 

SỐNG TẶNG CHO ĐỜI – THÊM MỘT TẬP THƠ 

ÔI (!)… ĐƯỢC THẾ – THÌ – QUẢ LÀ PHÚC ĐỨC 

THÊM MỘT TẬP THƠ – THÊM NHỮNG TUỔI THƠ “…

      Ngày 19/3/2020 – cảm ơn nhà FB đã cho lại bài này 

                

Chú thích : 

(1) :  Đó là ngày 19/3/2019 ( 14/2 Kỷ hợi ) – ngày giỗ lần thứ 38 – thân mẫu của TG Đỗ Hùng Ngọc 

(2):   Đó là Đỗ Hoàng Hà ( con gái cưng của TG )

(3):   Đó là: Trung tướng Binh Minh ( bạn vong niên ) thân yêu của TG… 

(4) :  Đó là Nghệ sĩ múa ( lão làng 75 tuổi ) Nghiêm Thị Liên – em gái kết nghĩa của  TG Đỗ Hùng Ngọc .

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search