CON GÁI TÔI

Bốn mươi năm rồi 

Cục cưng của tôi (1)

Bốn mươi năm rồi 

Đầy ắp niềm vui

Bốn mươi năm rồi 

Khi thép đã tôi 

Bốn mươi năm rồi 

Khỏe đẹp sáng ngời

Bốn mươi năm rồi 

Thiên thần của tôi (2)

Ngày 06/08/2017

Chú thích

(1): Mừng ngày sinh lần thứ 40 của con gái Đỗ Hoàng Hà (06/08/1977 – 06/08/2017)

(2): Cuộc đời xuyên suốt 40 năm của Đỗ Hoàng Hà rất xứng đáng với bốn mươi từ của bài thơ này vì từ khi học lớp 1 Hà đã có khó khăn về gia cảnh, nhưng Hà đã vượt qua để học thành Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, đã thành công, thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc, đồng thời là đứa con rất hiếu thảo, là bạn tốt của mọi người.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search