BA MƯƠI NĂM ẤY

Thân tặng Nhà viết kịch Điện ảnh Hoàng Thị Bích Xuân
Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày sinh của Bà ( 26/2/1947 – 26/2/2020 )

   ” Mẹ của SƠN HÀ – xứng là – triệu triệu bông hồng
Người có công ( nâng ) họ Đỗ – Vạn phúc Hà đông …
Ba mươi năm ấy – là một trường thiên tiểu thuyết
Nguyễn Du ơi (!) – Người có viết được chuyện tôi không “


                        Ngày 26/2/2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search